Objectius del projecte

 1-Fomentar les experiències innovadores d'aprenentatge i servei (APS) a diferents centres de la comarca, per tal d'analitzar les potencialitats i els obstacles que té aquest enfocament educatiu a l'educació formal.

2-Facilitar al professorat les eines educatives digitals i la formació associada que precisin per a millorar la seva activitat docent orientada a fomentar l’educació de la ciutadania participativa mitjançant projectes d' APS amb aplicació de TIC a l’ensenyament obligatori i al batxillerat.

3- Experimentar un model de formació permanent del professorat que garanteixi la innovació docent i col·labori de manera substancial a la millora de l'ensenyament gràcies a la xarxa de complicitats de diferents agents socials públics i privats ( universitat, empreses, Departament d'Educació, Diputació, ....).

EL MODEL

Les accions previstes en el Projecte Xarxa 2004-2006 inclouen aspectes de formació,innovació docent i de recerca perquè entenem que la perspectiva d’un procés de formació integrat amb un projecte d’innovació i de reflexió (Formació en l'acció) sobre la pròpia tasca docent és el més oportú. Amb aquest enfocament s’ha previst el desenvolupament de les activitats de formació en el marc d’un projecte que preveu des del seu inici un estil de treball que facilita la cooperació i l’intercanvi d’experiències entre els docents i l’aplicació de les TIC de manera pràctica i funcional assistint un enfocament innovador d'aplicació de l'APS a l'educació formal.

Model d’interrelació de la innovació, la recerca i la formació permanent del professorat del projecte Xarxa