Recerca

AVALUACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA.

El projecte Xarxa s’inscriu en la línia de recercaTIC i Educació Ciutadana, que té com objectiu la investigació de les possibilitats creatives i comunicatives de les TIC a l’aula, des d’ una intencionalitat educativa vinculada al desenvolupament d’una ciutadania participativa basada en estratègies didàctiques que afavoreixen la relació entre escola i comunitat. Des d’aquesta perspectiva es plantegen dos objectius de recerca específics respecte l’APS amb aplicació de TIC:-Analitzar els obstacles i les potencialitats que tenen els projectes d’aprenentatge i servei amb aplicació de TIC a l’educació obligatòria i postobligatòria.-Assajar una categorització dels projectes d’APS susceptibles d’aplicar a l’educació formal. La recerca es desenvolupa en paral·lel al desenvolupament del projecte. La metodologia es fonamenta en l'observació de l'aplicació dels projectes a l'aula, l'opinió dels alumnes , entrevistes dirigides al professorat que participa en el projecte, seguiment de les sessions formatives de diferent format i un diari de l'experiència.

[tornar]