RASTRES de les Franqueses
IES Lauro. Les Franqueses del Vallès
  • Professors: Montserrat Casals, Pere Muñiz i Jaume Casanoves
  • Objectius:
    • APS: Recuperar memòria històrica del passat rural del municipi.
    • TIC: Base de dades (Rastres).
    • Marc curricular: a l’ESO i a l’USEE.
  • Àrees implicades: Llengua, ciències socials,...

http://franqueses.proxarxa.net