PROJECTE XARXA II (2008-2009)
Baix Vallès

Universitària Martí l’Humà -CRP Vallès Oriental II

“L’aprenentatge i servei és un antídot essencial per al món creixentment aïllat de la realitat virtual i simulada que els nens experimenten.  (...) Donar als joves l’oportunitat d’una participació més profunda en la comunitat els ajuda a desenvolupar el sentit de la responsabilitat i solvència personal, anima l’autoestima i el lideratge, i sobretot, permet que creixin i floreixin el sentit de la creativitat, iniciativa i empatia”.

Jeremy Rifkin

El Projecte Xarxa és una iniciativa de formació, innovació didàctica i recerca educativa  que es proposa l’aplicació de projectes d’Aprenentatge Servei amb el suport de tecnologies digitals a l’educació formal com estratègia per fomentar la implicació social dels joves a la comunitat.
L’APS amb el suport de tecnologies digitals conforma les ulleres que ens facilitin un enfocament de l’educació formal on el foment de la ciutadania participativa i el desenvolupament de la societat xarxa s’alimenten i afavoreixen una major implicació dels joves en la comunitat, alhora que la comunitat també canvia la perspectiva dels joves i els centres educatius passen de ser serveis de la comunitat que en molts casos són més aviat focus de conflictes, per a ser considerats nodes importants de la societat del coneixement a escala local.