Enfoc
IES Marta Mata. Montornès del Vallès
  • Professors: Andreu Montañés, Núria Pratdesaba, Montserrat Carné, Elena Garcia Morte, Yolanda Carrrillo, David Lapuente, Ramon Coma.
  • Contribuir a l’assoliment de la competència lingüística i audiovisual per part de l’alumnat de 3r d’ESO.
  • Incidir en la millora de la cohesió social del poble de Montornès elaborant textos audiovisuals que provoquin la reflexió crítica.
  • Utilització del llenguatge audiovisual per narrar històries personals o socials del barri de Montornès Nord i per plantejar una reflexió sobre els preconceptes que es tenen d’aquest barri.
  • Coneixement del llenguatge audiovisual.
  • Coneixement dels codis ètics i dels criteris a tenir en compte a l’hora de treballar amb històries personals.
  • Recerca d’informació i treball de camp sobre el municipi.
http://enfoc.bloc.cat
enfoc@proxarxa.net