Noticiari Abelló

CEIP Joan Abelló. Mollet del Vallès

  • Professors: Jordi Imbert Riera, Marta Ramos Feliu, Montse Camacho.
  • La proposta consisteix en realitzar un espai informatiu,. Aquest espai informatiu constaria de diferents apartats; notícies d'actualitat, esportives, agenda cultural, etc, que afectin a la localitat de Mollet del Vallès, de manera específica. També constaria d'un espai meteorològic, gràcies a les dades proporcionades per l'estació meteorològica de l'escola. Donar informació recollida i elaborada per l’alumnat a la comunitat educativa i a la població. Fer accions on l’alumnat es senti part activa de la comunitat a nivell escolar i de poble.
http://noticiariabello.bloc.cat
noticiariabello@proxarxa.net