Formació permanent del professorat

EXPERIMENTACIÓ D’UN MODEL DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORATATENT AL CONTEXT, QUE GARANTEIX LA INNOVACIÓ A L’AULA I APLICA LA INTERFORMACIÓ I LA FORMACIÓ SEMIPRESENCIAL.

El projecte Xarxa tracta de ser una experiència de formació permanent on s’experimenta un model de formació per al professorat en actiu a l'ensenyament públic no universitari. Les premisses bàsiques del nostre model són:

(1) Així ho indica el propi Pla Marc de Formació Permanent 2005-2010 presentat pel Departament d’Educació. Pàg. 33

[tornar]