EQUIP DE TREBALL

Equip de coordinació general:

Direcció: Pilar Comes i Solé
Coordinació suport multimèdia: Jordi Rispa
Secretaria:

Equip de formadors/res , assessors/res i assistència tècnica:

Postgrau:

  • Pilar Comes
  • Jordi Rispa

Assessorament específic per a l'elaboració dels projectes:

  • .

Consell Assessor:

Equip assessor del projecte:
Seminari Xarxa
  • Alfons Cornella
  • Jordi Iparraguirre
  • Antoni Zabala
  • Mercè Chacón
  • Pere Marquès
  • Josep Maria Lloreda
  • Santiago Cucurella