Enfoc
IES Marta Mata. Montornès del Vallès
 • Professors: Nuria Rico, Rosa Mª Melgosa, Olivia Sánchez, Enric Cots, Silvia Aragón.
 • Realització de petits projectes que tenen com a eix central la literatura anglesa infantil es pretén fomentar l’us de la llengua oral amb el suport de les TIC.
  • CICLE INICIAL: Creació de contes (dibuix, text i veu) utilitzant les noves tecnologies.
    Servei a la comunitat: Exposició  i projecció multimedia dels contes a la sala del centre cultural Can Rajoler de Parets del Vallès.
  • CICLE MITJÀ: Creació de còmics (fotos dels alumnes, text i veu) utilitzant les noves tecnologies.
   Servei a la comunitat: Exposició  i projecció multimedia dels còmics a la sala del centre cultural Can Rajoler de Parets del Vallès.
  • CICLE SUPERIOR: Representació i gravació de petites obres de teatre anglès utilitzant les noves tecnologies.
   Servei a la comunitat: intervenció a Ràdio parets, Ràdio XTEC … (per concretar)
 • El servei: Fer aparèixer l’anglès a la vida urbana, amb aportacions a 4 nivells: escolar a l’aula, inter-aula -a la biblioteca del poble – Municipi  i finalment en el web-global.