ELI - Espai Lliçà Interactiu
IES Lliçà. Lliçà d'Amunt
  • Professors: Carme Villanueva, Helena Argemí, Antònia Guijosa i Núria Muntadas
  • Objectius:
    • APS: Facilitar la comunicació dels afers públics d’interès per la comunitat del municipi. Incrementar la identitat i el sentiment de pertanyença al municipi.
    • TIC: Espai-web a modus de diari virtual.
    • Marc curricular: Projecte, com una unitat didàctica dins del curriculum de les matèries de ciències socials i llengua en dos grups d’alumnes, un de primer cicle i un de segon cicle d’ESO.
  • Àrees implicades: Llengua, ciències socials i psicopedagogia.
http://eli.proxarxa.net