Tractament de dades personals

El centre d'Art i Noves Tecnologies Can Font i la seva gestora, la Fundació Universitària Martí l'Humà, compleixen amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i ha adoptat les mesures tècniques i organitzaves necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats de les dades personals, complint amb el que estableix el Reial Decret 994/1999 dins del Reglament de Mesures de Seguretat. Les dades personals dels usuaris del web proporcionades al Centre d'Art i Noves Tecnologies Can Font per qualsevol mitjà seran objecte de tractament i s'inclouran en els fitxers automatitzats que consten en cada clàusula LOPD, dels quals és responsable el Centre d'Art i Noves Tecnologies Can Font i que estan declarats i inscrits al Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb les finalitats que s'especifiquen en les clàusules corresponents. el Centre d'Art i Noves Tecnologies Can Font no utilitza cookies a la seva web per a la captació de dades de caràcter personal identificatives dels seus usuaris. el Centre d'Art i Noves Tecnologies Can Font no utilitzarà les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris de la web per a cap altra finalitat ni les comunicarà a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades. Els usuaris podran revocar el consentiment que han atorgat per al tractament de les seves dades, amb la finalitat d'informar-los per correu electrònic, sobre activitats, cursos i projectes del Centre d'Art i Noves Tecnologies Can Font, en qualsevol moment, així com exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint un correu a canfont@lesfranqueses.cat