abril
octubre
2004-2005
  - Disseny del projecte i organització del consorci  
   
Viabilitat
 

octubre
desembre
2004

  - Definir els actors i primer predisseny del projecte que farà cada centre  
   
Implicació
 
gener
juny
2005
  - Disseny, preparació de cada projecte
- Seminaris i grups de treball per facilitar-ne l’elaboració
 
   
Concreció dels projectes
 
setembre
juny
2005-2006
  - Aplicació dels projectes i seguiment
- Formació del professorat
 
   
Avaluació i difusió
 

setembre
desembre
2006

  - I Jornada d’APS i TIC