Inici de les activitats del projecte xarxa

El dia 20 de gener va tenir lloc a la seu de la FUMH la primera sessió del SEMINARI del professorat implicat en el Projecte Xarxa.

Un conjunt de deu centres de la comarca del Vallès Oriental i del Sud d’Osona participen en el programa pilot de formació, innovació i recerca educativa identificat com a PROJECTE XARXA, TIC I EDUCACIÓ CIUTADANA.

 • Ajudar a la INNOVACIÓ DIDÀCTICA.
  El projecte Xarxa té com a objectiu facilitar la innovació didàctica vinculada a projectes d’aprenentatge i servei , des d’on s’apliquin les noves tecnologies i s’assaginnous entorns d’aprenentatge significatius, no tan sols en l’àmbit dels continguts disciplinars, sinó també dels valors de ciutadania.
  Cada centre pot participar-hi proposant el seu projecte. L’equip de la FUMH i altres col·laboradors, així com les empreses i institucions que formen el consorci del projecte Xarxa els facilitaran els recursos materials, l’assessorament tècnic i didàctic....
 • Facilitar la FORMACIÓ continuada.
  El programa de formació que té previst el projecte Xarxa suposa un conjunt d’activitats íntimament lligades al desenvolupament del procés de definició, creació i aplicació del projecte d’innovació proposat per cada centre. Activitats formatives de diferent format : seminaris de seguiment i coordinació dels projectes, grups de treball a cada centre per tal de facilitar el desenvolupament de cada projecte i cursos que poden també ser oberts a professorat que no estigui íntimament lligat al desenvolupament dels projectes d’innovació.
 • Amb un entorn rigurós de reflexió,RECERCA.
  El projecte Xarxa s’inscriu en la línia de recercaTIC i Educació Ciutadana, que té com objectiu la investigació de les possibilitats creatives i comunicatives de les TIC a l’aula, des d’ una intencionalitat educativa vinculada al desenvolupament de les capacitat prosocials bàsiques pròpies d’una ciutadania participativa i unes estratègies didàctiques que afavoreixen la relació entre escola i comunitat a través de projectes de “service-learning” o aprenentatge i servei.

Dra. Pilar Comes Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la UAB.