Llistat de l'equip de professorat implicat i els centres que participen