Les accions
 • Web. Creació d’un espai virtual específic pel projecte que faciliti la difusió de la iniciativa, el contacte entre el professorat, l’intercanvi i també actuï com a eina de familiarització en l’ús de les TIC entre el professorat que hi participa.
  [més informació]
 • Dos seminaris de definició i disseny del projecte d'APS amb suport de TIC que es proposa de fer cada centre pilot:
  • Seminari A: Familiarització amb els diferentseines digitals que s'aplicaran, tant en la difusió del projecte com en el desenvolupament de cadascun dels projectes d'APS amb suport de TIC de cada centre.
  • Seminari B: d' interformació tot intercanviant-se l'experiència de definició dels projectes innovadors que es van dibuixant en cada centre que participa en el Projecte Xarxa.
   [més informació]
 • Vuit grups de treball, un per cada projecte d’aprenentatge i serveique s’han concertat de fer en els vuit centres diferents del Vallès Oriental i Sud d’Osona. El grup de treball està format pel professorat implicat de cada centre i l’assessorament tècnic i didàctic que requereixin.
  [més informació]
 • Postgrau TIC I EDUCACIÓ DE LA CIUTADANIA
  Postgrau en estratègies didàctiques d'Aprenentatge i Servei (APS) amb el suport de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)
  Postgrau semipresencial i modular. Reconegut per la UAB i pel Departament d'educació.
  Especialment dirigit al conjunt de professorat que ha participat en la primera fase del projecte, però també s'obre a tot el professorat en actiu dels centres públics de la comarca del Vallès Oriental, Maresme, Vallès Occidental i Osona.
  [
  més informació]
 • Jornades de TIC i educació ciutadana.
  Jornades Internacionals d'APS on es presentaran els resultats del Projecte Xarxa.
  [més informació]