Innovació

RETROALIMENTACIÓENTRE APS I TIC

El projecte Xarxa té com objectiu facilitar la innovació didàctica vinculada a projectes d’aprenentatge i servei amb aplicació de tecnologies digitals. Es tracta d’ afavorir la integració de les TIC a l’aula a través de projectes d’APS, de manera que l’Aprenentatge i Servei s’integri en el curriculum escolar i no siguin activitats solidàries aïllades o paral·leles al procés d’ensenyament i aprenentatge a l’aula. D’altra banda, es pretén generar contextos d’ensenyament i aprenentatge innovadors pel que fa a les TIC, però l’aplicació de suports tecnològics innovadors es farà de manera funcional, com a eines que es deuen a l’objectiu social i d’aprenentatge de cada projecte que es compromet a dur a terme cada centre.

[tornar]