Què és Rastres?

  • Rastres és una eina didàctica dissenyada per ser aplicada a l'ensenyament secundari obligatori.
  • L'objectiu didàctic és la iniciació a la recerca en ciències socials i el coneixement i valoració de l'entorn local i comarcal.
  • És una eina de participació en la construcció del coneixement per part del professorat i de l'alumnat.
  • És un projecte que té una finalitat social i científica: contribuir al manteniment de la cultura toponímica dels nostres pobles i elaborar una base de dades en contínua revisió sobre el nostre entorn que ajudi a la sensibilització ciutadana cap al potencial patrimoni cultural de la comarca.